กิจกรรมวันฮาโลวีน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน

โดยคุณครูและนักเรียนแต่งกายร่วมกิจกรรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2560