อบรมจราจร + อัคคีภัย

อบรมจราจรจากเจ้าหน้าที่ ขนส่งจังหวัดอุบลฯ

และอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย


วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559